EU-kommissionär Violeta Bulc medger att människor lider av tidsomställningen men pekar också på positiva effekter.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tveksam kommission: Inga bevis att tidsomställning är skadligt

EU-parlamentet vill öppna för att skrota tidsomställning men varken medlemsländerna eller kommissionen är pigga på frågan. EU-kommissionär Violeta Bulc menar dessutom att det saknas bevis för att det skulle vara skadligt att ställa om klockan och att det även finns positiva effekter.

En debatt i “rättan tid” kallade EU:s transportkommissionär Violeta Bulc torsdagens meningsutbyte i Europaparlamentet om sommartidens vara eller icke vara. Kommissionen har enligt henne tittat på existerande studier och kommit fram till att det saknas avgörande bevis för att tidsomställningen skulle vara skadlig.

– Vissa människor verkar lida av förändringen två gånger per år men det kan kanske kompenseras av positiva effekter från mer fritid och utomhusaktiviteter. Det är oklart om permanent sommar- eller vintertid skulle vara bättre för den biologiska rytmen, sade Bulc.

Att det var just kommissionären med ansvar för transportfrågor som deltog i debatten berodde på att frågan först väckts av EU-parlamentets transportutskott. Flera ledamöter argumenterade att många förare drabbas av sömnbrist på grund av tidsomställningen vilket ökar risken för trafikolyckor. Det var dock bara ett av många exempel på negativa effekter som ledamöterna lyfte fram.

Diabetes, depression och övervikt

EU-parlamentariker från såväl höger som vänster pekade på studier som visat på en lång rad negativa effekter av att ställa om klockan två gånger per år. Förutom sömnsvårigheter och ökad risk för trafikolyckor nämndes allt ifrån övervikt och ökad konsumtion av alkohol och tobak till depression, diabetes och minskad ekonomisk tillväxt.  

Tidigare har ledamöterna också pekat på att omställningen som från början syftade till att spara energi bara haft marginell effekt på EU:s energiförbrukning.

Efter debatten röstade därför en majoritet av parlamentsledamöterna för en resolution där de ber kommissionen utreda frågan närmare och därefter föreslå en revidering av dagens regler om nödvändigt.

Viktig fråga för många

Svenska liberalen Cecilia Wikström är ordförande i EU-parlamentets utskott för framställningar där man tar emot klagomål och åsikter direkt från medborgarna. Många har hört av sig om tidsomställningen och Wikström tycker därför det är rimligt att analysera frågan närmare.  

– Hälsoriskerna som människor uppger att de lider av, djur som påverkas negativt och att tidsomställningen inte sparar så mycket energi som det var tänkt är skäl nog att agera, säger hon i en skriftlig kommentar till Europaportalen.

EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) håller med.

– När EU-medborgare engagerar sig i en sakfråga ska man inte avvisa det utan göra en analys. Man ska lyssna på vad EU-medborgarna tycker, säger Ulvskog till Europaportalen.

Bara Finland som vill avskaffa

Bland EU-länderna har Finland varit pådrivande sedan 70 000 finländare begärt att få slippa ställa om klockan i ett finskt medborgarinitiativ. Frågan togs också upp på ett rådsmöte i december. Intresset för att slopa tidsomställningen var dock svalt bland de andra EU-länderna enligt transportkommissionär Violeta Bulc.

– Jag frågade alla ministrarna om de ville ändra dagens system. Förutom landet som väckte frågan har inget annat land sagt att de vill det, sade hon.