2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU. Många av dem jobbade i byggsektorn.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny EU-politik antagen: Lika lön för utländsk arbetskraft

Frågan om lika lön för lika arbete för utstationerade arbetare inom EU delade de svenska Europaparlamentarikerna mellan ja och nej.  

– Det här känns som ett femmilslopp på skidor som man har gått i mål på, säger EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) till Europaportalen.

Efter dagens beslut står det klart att arbetare från ett EU-land som tillfälligt jobbar i ett annat medlemsland ska få rätt till samma lön som andra inhemska arbetare som utför samma jobb på samma arbetsplats till skillnad från idag då de kan erbjudas minimilön som ofta är lägre.

Omröstningen om de nya utstationeringsreglerna skulle egentligen ha skett i juli men beslutet flyttades hastigt fram två månader till tisdagen eftersom man var orolig för att ledamöter skulle hota med att rösta ner förslaget för att urvattna liknande regler för transportsektorn längre fram. Därmed skulle de nya reglerna kunna falla precis innan mållinjen.    

När frågan väl avgjordes fanns det ett brett stöd i parlamentet för förslaget: 456 ledamöter röstade ja medan 147 sade nej. De svenska Europaparlamentarikerna var dock delade. Se faktaruta.

– Det är ett väldigt bra resultat med tanke på att diskussionen har pågått i flera år och in i det sista idag på förmiddagen. Det innebär att det är en otroligt bred uppslutning för lika lön för lika arbete på samma arbetsplats, säger Marita Ulvskog som var med och förhandlade fram den preliminära uppgörelsen mellan parlamentet och medlemsländerna i våras.
 

Kontroversiella regler

Det är främst länderna i Östeuropa som varit emot de nya reglerna då de befarar att deras medborgare kommer förlora konkurrenskraft om de inte kan tävla med lägre löner.

Motstånd har också kommit från arbetsgivarsidan och den politiska mitten-högern som har varnat för ökad byråkrati och att reglerna skulle hota den svenska modellen med kollektivavtal.

En av dem som var besviken efter dagens omröstning var den liberala EU-parlamentarikern Jasenko Selimovic. 

– Ändringarna i utstationeringsdirektivet innebär att en av EU:s fundamentala rättigheter, den fria rörligheten, begränsas. Socialdemokraternas väg leder till en återvändsgränd, ett stängt och isolerat Sverige som i slutändan skadar svenska intressen, säger han i en kommentar.