Innan årsskiftet måste EU-parlamentet och medlemsländerna enas om mekanismen. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Förhandlare ser ljusning om villkorat EU-stöd

EU-parlamentet ser positiva signaler i förhandlingarna med medlemsländerna om ny en mekanism för att villkora EU-pengar med respekt för demokratiska grundprinciper.

I nästa flerårsbudget 2021-2027 ska det finnas en ny mekanism som ska göra det möjligt att stoppa utbetalningar av EU-stöd till länder som undergräver rättsstatens principer

Frågan är kontroversiell. När medlemsländerna i början av månaden enades om sin ståndpunkt inför förhandlingarna med EU-parlamentet röstade hela nio länder mot det tyska kompromissförslaget. Sverige och sex andra länder ansåg att det var alltför urvattnat. Två länder, Ungern och Polen, röstade emot av motsatt anledning.

EU-parlamentet, som enades om sin position redan 2019, vill se mycket mer långtgående möjligheter att dra in EU-stöd till länder som åsidosätter grundläggande demokratiska rättigheter.

Efter den första förahandlingsrundan mellan företrädare för EU-parlamentet och ministerrådet var positionerna långt från varandra. Nu, efter den andra rundan, så målarer parlamentets huvudförhandlare upp en mer positiv bild.

”Det finns goodwill på båda sidor om att nå ett gott resultat. Signalerna vi får från [medlemsländernas förhandlare] är positiva vilket, om det bekräftas, pekar på att vi är på väg att nå en fungerande mekanism för rättsstatskonditionalitet som kommer att stärka EU-värden generellt” heter det i ett uttalande från EU-parlamentarikerna Eider Gardiazabal Rubial och dePetri Sarvamaa som representerar parlamentet.

Tredje förhandlingsrundan äger rum i nästa vecka.