Rapport: ECB:s köp – oförenliga med klimatmål

9 april 2019
Uppdaterad: 9 april 2019

Europeiska centralbanken, ECB:s, köp av obligationer är oförenligt med EU:s klimatmål enligt en rapport från den franska tankesmedjan Veblen Institute. Det är som en del i ECB:s målsättning att få upp inflationen i Europa som banken gjort stora köp av såväl stats- som företagsobligationer, bland annat från företag i branscher som har höga koldioxidutsläpp. Veblen föreslår att ECB ställer högre miljökrav på företag för att köpa deras obligationer.