EU-ja till nya eko-regler

23 maj 2018

EU:s medlemsländer har nu sagt definitivt ja till nya regler för ekologiskt odlande. De nya reglerna som kommer gälla från den 1 januari 2021 är ett resultat av många års hårda förhandlingar, skriver TT/GP.

De nordiska länderna har protesterat mot kravet på att ekologiskt odlade produkter måste ha markkontakt. Sverige, Danmark och Finland har dock beviljats undantag till år 2030.