EU planerar bli hållbart 2030

30 januari 2019

EU-kommissionen lade på onsdagen fram ett diskussionsunderlag för hur unionen ska klara de 17 mål som FN satt upp för hållbar utveckling för att utrota fattigdom, skydda planeten och garantera allas välstånd.

– Detta är det första försöket i världen att föra allt samman och göra en vittfamnande analys av vad som kommer behövas [för att klara målen], sade EU-kommissionär Frans Timmermans.

Målen ska vara uppnådda år 2030 och onsdagens dokument ska utgöra underlag för hur EU ska klara det.