Annons

EU-utlåtande kan slå mot Uber

11 maj 2017

I ett vägledande juridiskt utlåtande på torsdagen anser EU-domstolens generaladvokat Maciej Szpunar att taxitjänsten Uber ska ses som en transporttjänst och inte som en förmedlingstjänst vilket företaget anser. Om EU-domstolen i sin slutliga dom går på Szpunars linje kan nationella myndigheter i framtiden lättare införa samma krav på tjänsten som på exempelvis taxibolag.

”Den tjänst som Uber erbjuder kan därför inte anses tillhöra kategorin informationssamhällets tjänster. Det rör sig snarare om organisation och administration av ett komplett system för lokal transport på begäran”, heter det i ett uttalande från generaladvokaten.