Frågan om svenskt undantag för minimilön bordlades

28 maj 2021
Uppdaterad: 28 maj 2021

Europafacket nådde på fredagen inte enighet i frågan hur Sverige och Danmark skulle kunna undantas från ett EU-direktiv om minimilöner. I juni kommer frågan åter upp till behandling.