Gränsvärden införs på dieselavgaser i arbetsmiljön

11 oktober 2018
Uppdaterad: 29 november 2018

På torsdagen kom EU:s lagstiftare överens om att införa nya gränsvärden för bland annat dieselavgaser. Sverige har i nuläget inga gränsvärden på just diesel, som under lång exponering kan orsaka cancer. Sektorer som är hårt drabbade av dieselavgaser är exempelvis transportsektorn, gruvbrytning och tunnel, väg- och hamnarbete. 

– Ingen ska behöva dö av cancer på grund av jobbet. Dieselavgaser hör till de mest cancerframkallande ämnena i vår arbetsmiljö, säger Marita Ulvskog (S) som lett förhandlingarna för Europaparlamentet.