Hälften i EU överviktiga

22 juli 2021

53 procent av invånarna i EU räknades 2019 som överviktiga, enligt Eurostat. Högst andel överviktiga hade Kroatien och Malta (båda 65 procent) och lägst andel Italien (46 procent). I Sverige var andelen 51 procent. Andelen överviktiga ökar med åldern till efter 75 år då den åter minskar. Övervikt är vanligare bland män än bland kvinnor.