Slut på inre gränskontroller

6 september 2017

Sverige och fyra andra Schengenländer införde under flyktingkrisen 2015 inre gränskontroller. Tidsfristen för dessa löper ut i november och enligt EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos ska de inte kunna förlängas ytterligare.

– Perioden [av inre gränskontroller] närmar sig slutet. Och det är inte juridiskt motiverat att förlänga den, sade Avramopoulos på onsdagen och meddelade samtidigt att kommissionen arbetar på att ta fram nya regler för Schengens gränskodex.