Tidning: EU-kommissionen förbereder artikel 7 mot Polen

15 december 2017

I två år har EU-kommissionen och en rad internationella organisationer kritiserat den polska nationalkonservativa regeringen för att underminera rättsstatligheten i landet med flera lagar som urholkar rättsväsendets oberoende. Enligt Süddeutsche Zeitung förbereder nu EU-kommissionen att för första gången ta till sitt kraftigaste verktyg för att övertyga Polen om allvaret i frågan. I ett första skede måste fyra femtedelar av övriga medlemsländer rösta för att inleda artikelsjuförfarandet. I ett senare, där Polen riskerar bli av med sin rösträtt i EU, måste alla övriga medlemsländers rösta för, något som dock inte väntas görligt då Ungerns nationalkonservative premiärminister Viktor Orbán lovat att lägga sitt veto.