Annons

Ungern höjer övertidstaket för löntagare

13 december 2018
Uppdaterad: 13 december 2018

Ungerns parlament röstade på onsdagen för en lag som kraftigt ökar antalet övertidstimmar som en arbetsgivare kan kräva, från dagens 250 per år till 400 timmar sammanlagt motsvarande 50 arbetsdagar. Arbetsgivarna ska med den nya lagen, som mött kraftigt motstånd från oppositionen och fackföreningar, inte behöva betala ut övertidslönen på tre år. Regeringen motiverar lagen med att den ska göra det möjligt för de löntagare som vill arbete mer att göra det och att landet lider brist på kvalificerad arbetskraft.