Annons

Visselblåsare måste skyddas bättre kräver EU-politiker

24 oktober 2017

EU-parlamentet uppmanade på tisdagen EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om att skydda visselblåsare. Ledamöterna vill bland annat att visselblåsare ska skyddas mot vedergällning och får rättsligt och finansiellt stöd. Det är upp till EU-kommissionen att avgöra huruvida det kommer ett lagförslag.