Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

EU, institutioner, organ och byråer

Senast uppdaterad: 12 juli 2024

EU, Europeiska unionen, är en internationell sammanslutning där 27 självständiga europeiska länder samarbetar i olika frågor. Länderna har tillsvidare överlämnat viss beslutanderätt till EU vilket anges i unionens grundlag Lissabonfördraget. Medlemsländernas regeringar och väljarna i varje land utser ministerrådet respektive Europaparlamentet där EU-lagar på förslag av EU-kommissionen diskuteras och antas. 

EU-domstolen avgör hur EU-lagar och beslut ska tolkas och om medlemsländerna, institutioner, organ och EU:s byråer följer regelverket.

För att bli EU-medlem måste ett land uppfylla vissa villkor.

Bildandet av EU kan spåras tillbaka till 9 maj 1950 när den franska utrikesministern Robert Schuman föreslog en europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG) som innebar att medlemsländer skulle slå samman sin kol- och stålproduktion. EKSG bildades 1952 av sex länder med syftet att återuppbygga ländernas ekonomi efter andra världskriget och säkra en varaktig fred. EU har hetat EU sedan 1 november 1993.

EU har sju institutioner:

Europeiska rådet där medlemsländernas stats- eller regeringschefer träffas på EU-toppmöten för att peka ut den politiska färdriktningen för unionen, dock lagstiftar de inte. 

Europaparlamentet, även kallat EU-parlamentet, lagstiftar tillsammans med Europeiska unionens råd som kallas ministerrådet eller enbart rådet och samlar EU-ländernas olika ministrar.

Europeiska kommissionen, även kallad EU-kommissionen, eller bara kommissionen är EU:s verkställande organ. Den har ensamrätt att lägga lagförslag och övervakar så att EU:s fördrag följs och att beslut genomförs. Den ansvarar för EU:s budget. Kommissionen företräder medlemsländerna internationellt och sköter bland annat förhandlingarna kring handelsavtal.

Europeiska unionens domstol, även kallad EU-domstolen är den institution som ytterst avgör hur EU:s lagar och fördrag ska tolkas, ska inte förväxlas med Europadomstolen .

Europeiska centralbanken, förkortat ECB, ger ut och håller koll på euron samt övervakar de största bankerna i eurozonen.

Europeiska revisionsrätten övervakar att EU:s pengar används på rätt sätt.

Härutöver finns 48 byråer som sköter olika uppgifter som medlemsländerna och Europaparlamentet beslutat om.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret