Annons

Alex Wilks i mitten lämnar över 2,5 miljoner underskrifter till EU-parlamentet. Till höger rapportören David Martin.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Actamotståndet har nått Europaparlamentet

Kritiken mot handelsavtalet Acta hårdnar. Nu ska Europaparlamentet avgöra dess framtid.

I morgon går startskottet för EU-parlamentets arbete med det omstridda handelsavtalet Acta, som ska förhindra varumärkesförfalskning och piratkopiering. EU-parlamentet är en av de instanser som när avtalstexten har synats och granskats, måttats och viktats, måste ge sitt medgivande för att avtalet ska bli verklighet.

– Jag är varken för eller emot Acta, det är ännu för tidigt, sade David Martin som ska lotsa avtalet genom EU-parlamentet och slutligen rekommendera parlamentarikerna att rösta antingen för eller mot avtalet, som inledning på en presskonferens i parlamentet i Bryssel på tisdagen.

David Martin från EU-parlamentets näst största politiska grupp, socialdemokratiska S&D, fick ta över ansvaret efter att den tidigare rapportören från samma grupp hoppade av sitt uppdrag i januari i protest mot avtalet.

Martin menar att den viktigaste frågan med avtalet inte är dess innehåll utan vilka konsekvenserna blir.

Kritiker mot Acta menar att det kan leda till att internetanvändare kan komma att stängas av från nätet, och att tillgången till billig kopierad medicin, så kallad generika, kan stoppas i utvecklingsländer om de i framtiden ansluter sig till handelsavtalet.

Han får medhåll av den svenske parlamentarikern Christofer Fjellner (M) som utreder Acta-texten för EU-parlamentets största politiska grupp, EPP, där konservativa och kristdemokratiska partier ingår.

– EPP-gruppen har länge efterfrågat ett skydd för intellektuella rättigheter, frågan är om Acta är svaret, sade Christofer Fjellner, med tillägget att det är bra att EU-domstolen nu ska reda ut om avtalet krockar med andra EU-lagar, som många kritiker har hävdat, innan man beslutar något.

I förra veckan beslutade EU-kommissionen att be EU-domstolen i Luxemburg att reda ut om Acta strider mot någon av EU:s grundläggande fri- och rättigheter, som till exempel rätten till privatliv och integritet på och utanför internet. Domstolens utlåtande tros komma först om ett år, i värsta fall ännu senare. Före det kommer parlamentet inte att ta något slutgiltigt beslut i frågan.

Däremot hoppas EU-parlamentets Acta-rapportör David Martin kunna presentera en provisorisk rapport senast i september om hur han rekommenderar att parlamentet ska rösta i frågan.

Samma dag överlämnade representanter för den internationella kampanjorganisationen Avaaz närmare 2,5 miljoner webbunderskrifter i protest mot avtalet till ordföranden för parlamentets petitionsutskott.

– När det kommer till konflikt mellan kommersiella och mänskliga rättigheter har EU-parlamentet ett tydligt val. Det ska stå på medborgarnas och de grundläggande värderingarns sida, sade Alex Wilks, ledare för kampanjen när han lämnade över namninsamlingen till utskottets ordförande Ermenia Mazzoni.

På onsdag eftermiddag ska EU-parlamentets utskott för internationell handel debattera avtalet. På torsdag arrangeras ett offentligt seminarium i Bryssel där parlamentariker, experter och representanter från olika organisationer ska diskutera avtalets för- och nackdelar.

Om EU-parlamentet fäller Acta innebär det att EU inte kommer att omfattas av avtalet. Parlamentet kan också välja att inte svara eftersom det inte finns någon deadline.

Hittills har sex medlemsländer beslutat att de kommer skjuta upp ratificeringen av Acta tills vidare analyser gjorts.