Annons

Anna Maria Corazza Bildt (M) driver kampanjen Basta till matsvinnet.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Corazza Bildt: EU ska vara en kraft mot kvinnoförtryck

Anna Maria Corazza Bildt (M) vill se fler kvinnor på ledande poster – utan kvotering. Hon driver även en kampanj för att minska matsvinnet i EU. 

Europaportalen träffar alla svenska Europaparlamentariker för att se vad de har för sig och hur deras vision för EU ser ut. Nu har turen kommit till moderaten Anna Maria Corazza Bildt.

Vad jobbar du med i Europaparlamentet under våren?

– Jag har precis lanserat kampanjen Basta till matsvinnet, säger Anna Maria Corazza Bildt.

Kampanjen handlar om att halvera andelen mat som kastas bort i EU. Enligt Corazza Bildt är det ett ekonomiskt, etiskt och miljömässigt problem att varje europé varje år slänger bort 179 kilo mat – eller hälften av all mat som produceras.

Målet för kampanjen ska nås genom information om hur man tar vara på mat och inte genom ny lagstiftning.

– Vi litar blint på datummärkningen, säger Corazza Bildt och uppmanar framför allt yngre att använda näsan innan man kastar bort matvaror.

Kampanjen ligger utanför Corazza Bildts normala arbete i Europaparlamentet. En av de frågor som hon arbetar med under våren är offentlig upphandling med fokus på upphandling av mat.

– Min utgångspunkt är att alla har samma rätt till bra och hälsosam mat, säger hon och inkluderar folk som ligger på sjukhus och ålderdomshem.

Enligt Corazza Bildt handlar det inte bara om att få ett lågt pris utan även valuta för pengarna och att förenkla systemet.

– Alla företag, även små- och hantverkarföretag, måste kunna göra en offentlig upphandling på samma villkor som större företag, säger hon och föreslår en så kallad delad upphandling. Detta innebär att upphandlingen delas upp i mindre beståndsdelar, exempelvis transport och varor separat.

Corazza Bildt försöker även få kommissionen att ta fram en definition av vad lokalproducerad mat är.

– Om lokalproducerat ska vara en del av en lagstiftning i offentlig upphandling så måste vi veta vad det betyder och det gör ingen idag, säger Corazza Bildt.  

– Är en vara mer lokalproducerad om en skola i Skåne köper potatis från Norrland än från Danmark? Eller handlar det om att det är ekologiskt producerat, frågar hon sig retoriskt.

En annan stor fråga som ligger på Corazza Bildts bord är kommissionens lagförslag för den digitala inre marknaden som nu behandlas i EU-parlamentet.

– Det handlar om att få varor och tjänster att kunna röra sig fritt via internet, säger hon.

Vilken är den viktigaste frågan i Europa just nu?

– Det är att konsolidera de stabilitetsåtgärder som finns, säger Corazza Bildt och syftar på att se till att de nya paketen som EU tagit fram för att stärka budgetdisciplinen i unionen sätts i verket och efterlevs.

Hon menar att EU har vänt blad i och med den finanspakt som tog form i början av året.

– Vi kan nu förebygga nya kriser och försäkra att euron och Europa håller ihop, säger hon och understryker vikten av att Sverige inte hamnar i ett utanförskap.

– Vi är inte med i euron och har klarat oss bättre och snabbare än de andra när det gäller statsfinanserna. Men det betyder absolut inte att vi inte behöver starkare samarbete. Mitt bekymmer är om svenska folket tror att vi kan luta oss tillbaka för att vi klarat oss bra.

Hon menar att EU bara kan stå emot ökande extremism, nationalism och protektionism genom mer samarbete, integration och debatt.

Om du fick bestämma, hur skulle då EU se ut om tio år?

– För det första ska EU-parlamentet bara ha ett säte och inte två, säger Corazza Bildt och menar att hon ser steg mot att det ska kunna ske.

– EU ska vara en kraft mot kvinnoförtryck. Färre kvinnor ska utsättas för våld i hemmet. Men även en starkare kraft mot våld och förtryck mot kvinnor i hela världen. Det är en stor utmaning för framtiden att stärka kvinnors roll, säger hon.

Corazza Bildt vill se fler kvinnor i ledande roller, både inom politiken och affärsvärlden. Vägen dit är dock inte kvotering.

– Jag är emot det för jag vill inte att det ska vara toppstyrt, istället måste vi få mer debatt och medvetenhet och på så sätt sätta press, säger Anna Maria Corazza Bildt.