Hoppa till artikelns andra spalt.

Halvering av asylansökningar i EU

Antalet asylansökningar i EU fortsätter att minska och Sverige har en av de största minskningarna.

Antalet nya asylansökningar i EU-länderna under 2017 halverades jämfört med föregående år, visar siffror från Eurostat. Runt 650 000 personer lämnade in en asylansökan för första gången.

Flest ansökningar lämnades in i Tyskland, närmare 200 000. I Sverige inkom drygt 22 000 ansökningar vilket var sjunde flest i EU. Även sett till befolkningsmängden hamnar Sverige på en sjunde plats med 2 220 ansökningar per en miljon invånare. Det är mindre än hälften än andelen i Grekland som toppar den listan.

Stor minskning i Sverige

Jämfört med rekordåret 2015 har antalet asylansökningar minskat i en majoritet av EU-länderna. Sverige hade den tredje största minskningen mellan 2015 och 2017.

Flest män

En klar majoritet av dem som ansökte om asyl i EU-länderna var män, fler än två av tre ansökningar. Men Sverige ligger klart under EU-snittet med 59 procent män vilket är fjärde minst.

Hur många ansökningar som kommer att beviljas återstår att se men 2016 beviljades drygt hälften av alla asylansökningar vilket var den högsta andelen sedan åtminstone 2008.