Kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP) talar. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen krävs på besked om hemliga valresultat

Mindre än ett dygn efter att Europaportalen berättat att Högsta förvaltningsdomstolen gett grönt ljus för hemligstämplade valresultat tvingas regeringen ge sin syn på saken till riksdagen.

Tina Acketoft, Liberalernas ledamot i riksdagens konstitutionsutskott, har reagerat på att Statistiska centralbyrå, SCB, vägrat lämna ut valresultat från 1999. Hon menar att det finns all anledning att se allvarligt på det inträffade. Acketoft anser att det skadar tilltron till det demokratiska systemet att en del av valresultatet blir oåtkomligt i efterhand.

”Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att säkerställa att resultaten i allmänna val även efterhand ska vara åtkomliga för journalister och allmänhet?”, skriver Tina Acketoft i en formell fråga till kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP) som har fram till onsdag i nästa vecka på sig att svara. 

Enligt SCB är personuppgifter från EU-valet 1999 skyddade uppgifter som inte får lämnas ut. 

– SCB bedömer att det är en personuppgift och lyder under statistiksekretessen. Det handlar om att vi inte får röja ett personligt förhållande vilket räcker med namnet [på en person], sade Johan Eklund, tillförordnad enhetschef för demokratistatistik på SCB, till Europaportalen 21 augusti.

Förvaltningsdomstolarna har därefter gett SCB rätt att kringgå offentlighetsprincipen med hänvisning till statistiksekretess med personuppgifter. Det betyder namnen på de svenska politiker som valdes 1999 är hemligstämplade till år 2069.