Norra Sverige kritisk till EU-reglering för skogsbruket

22 maj 2020
Uppdaterad: 22 maj 2020

Sveriges fyra nordligaste regioner vill att EU:s nya skogsstrategi ges en stark regional prägling snarare än nya regleringar på EU-nivå. 

“Det främjar inte den regionala tillväxtpotentialen att på EU-nivå ytterligare reglera skogsbruket utöver befintligt regelverk”, skriver Intresseorganisationen North Sweden i ett uttalande.