Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Erasmus | Utbytesprogram för universitetsstuderande

Erasmus, EU:s utbytesprogram för universitetsstuderande, är en av två program som EU-kommissionen inte vill skära i när EU:s framtida långtidsbudget ska förhandlas. Kommissionen vill istället dubbla budgeten från cirka 160 miljarder kronor under nuvarande sjuårsperiod till 300 miljarder mellan 2021-2027. Målet är att fördubbla antalet Erasmusdeltagare fram till 2025.

Genom utbytesprogrammet vill man bidra till att skapa en ”europeisk identitet”.

Sverige

De senaste åren har mellan 4 500 och 5 500 svenskar deltagit varje år.

Under samma period har mer än dubbelt så många utländska studenter kommit till Sverige, motsvarande 171 000 personer.

Svenska Universitets- och högskolerådet, UHR, har genom marknadsföring och höjda stipendier försökt öka intresset bland svenska studenter att åka utomlands. Anledningen är att programmet är relativt outnyttjat i Sverige och att alla medel som Sverige fått för utbyten inte har använts.

Bakgrund

Erasmus är EU:s utbytesprogram för universitetsstuderande som vill genomföra en del av sin utbildning utomlands. 2014 sjösattes Erasmus+ som även omfattar personer som vill göra praktik eller volontärarbeta i ett annat medlemsland.

I dag ingår 33 länder i programmet och över 300 000 studenter deltar årligen.

Sammanlagt har över nio miljoner människor studerat eller gjort praktik genom Erasmus sedan starten 1987.

Sverige gick med i Erasmus 1992. Nästan 81 000 svenskar har sedan dess studerat eller gjort praktik utomlands inom programmet.

Hoppa till relaterade artiklar.