Anna Hedh (S) vill inte att EU-kommissionen petar i de fackliga rättigheterna.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hedh: Rulla tillbaka EU:s makt

Anna Hedh (S) vill inte att EU stänger sina gränser och beklagar bristen på solidaritet med flyktingar i EU.

Europaportalen träffar alla svenska Europaparlamentariker för att se vad de har för sig och hur deras vision för EU ser ut. Nu har turen kommit till socialdemokraten Anna Hedh.

Vad jobbar du med i Europaparlamentet under våren?

– Det är många frågor, men det som står högst nu är arbetet i det nya krimutskottet, säger Anna Hedh och syftar på det nybildade utskott i Europaparlamentet som behandlar organiserad och gränsöverskridande brottslighet, exempelvis människohandeln.

Utskottet har ett ettårigt mandat, med möjlighet till förlängning. I och med Lissabonfördraget har EU:s samarbete om gränsöverskridande brottslighet ökat.

– Vi ska se över hur det fungerar över lag men även vad vi kan göra för att komma till rätta med korruption, penningtvätt och maffiaverksamhet, säger hon.

Anna Hedh sitter även i rättighetsutskottet. Hon tycker att det är oroande att flera medlemländer tullar på de mänskliga rättigheterna och att många av länderna halkar ned på demokratilistor.

– Demokrati- och värderingsfrågor har en stor kris nu.
 
En av de stora frågorna i rättighetsutskottet är kommissionens asyl- och migrationspaket. Man hade hoppats att paketet skulle kunna bli klart under våren men det har försenats av olika anledningar.

– Jag hoppas att det kan fördröjas lite till när jag ser hur stämningarna är i ministerrådet och parlamentet, säger hon och beklagar sig över bristen på solidaritet i unionen och att fler länder bygger murar både inåt och utåt i EU.

Hon nämner att FN:s flyktingorgan, UNHCR, 2011 hade begärt att åtta tusen personer i akut behov skulle få komma till Europa från den arabiska våren.

– Vi tog emot 400. Det är fruktansvärt pinsamt, säger hon.

Anna Hedh arbetar också i utskottet för den inre marknaden med frågor som resenärers rättigheter och tullrättigheter.

– Det handlar om märkesförfalskningar och piratkopior och hur tullen ska arbeta med detta, säger hon och tillägger att det påminner om frågorna i handelsavtalet Acta fast utan internetaspekten.

Vilken är den viktigaste frågan i Europa just nu?

– För mig är det asyl- och migrationspaketet, säger Anna Hedh men lyfter även fram fackliga frågor som Monti II, utstationeringsdirektivet och finanskrisen.

– Jag tycker att det är förfärligt att bankerna inte tagit det ansvar som de borde, det är de som har det sämst som får betala.

Anna Hedh är väldigt skeptisk till att EU-kommissionen överhuvudtaget petar på fackliga frågor.

– Det är otroligt viktigt att vi får behålla våra fackliga rättigheter, säger hon och pekar på kommissionens förslag om att bland annat införa minimilöner, något som i Sverige förhandlas fram av arbetsmarknadens parter.

Om du fick bestämma, hur skulle då EU se ut om tio år?

– Då har vi gått ett steg bakåt från den federalistiska vägen och vi har bara samarbete om gränsöverskridande frågor som till exempel klimat och brottslighet, säger Anna Hedh som vill rulla tillbaka en del av EU:s makt till medlemsländerna och minska unionens budget.

– I dag lägger vi otroligt mycket pengar på onödiga saker, säger hon och pekar på EU:s gemensamma utrikestjänst och flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg.

– Vi ska inte behöva sitta i Bryssel utan vi ska kunna arbete från våra hemländers parlament och kanske träffas i Bryssel en gång i månaden för att spara ytterligare pengar, säger Anna Hedh.

Hon tror att euron kommer att finnas kvar men att flera länder kommer att lämna samarbetet.

– Och Sverige har definitivt inte euron, säger Anna Hedh.

Så länge EU bara ägnar sig åt gränsöverskridande frågor och inte ökar sina utgifter ser hon gärna att fler länder blir medlemmar, till exempelvis Norge och Island.