Enighet i EU kring ny Magnitskij-lag

8 december 2020
Uppdaterad: 8 december 2020

EU-länderna har enats om ett nytt sanktionssystem för att straffa människorättsbrott över hela världen, rapporterar Ekot. Det nya ramverket liknar den amerikanska så kallade Magnitskijlagen, som kom till 2012 för att kunna straffa personer som ansågs inblandade i hur advokaten Sergej Magnitskij avled i ett ryskt fängelse under högst oklara omständigheter.