Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Swiftavtalet | Utbyte av bankuppgifter

Efter 11 september 2001 ville USA tillgång till uppgifter från det belgiska företaget Swift som registrerar transfereringar mellan olika banker. Uppgifterna skulle användas för att spåra terroristers överföringar av pengar. Men Europaparlamentet röstade 2010 ned förslaget med motiveringen att det stred mot den personliga integriteten.

Men EU:s dåvarande inrikeskommissionär Cecilia Malmström fick strax därefter mandat av medlemsländerna att förhandla fram ett nytt avtal med USA. I juli samma år, 2010, röstade EU-parlamentet för det nya förslaget.

Efter att de så kallade Snowdendokumentet avslöjat att den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA avlyssnat Swiftserver krävde flera EU-parlamentariker att avtalet skulle läggas på is så länge utredningen av NSA-spionaget pågick, vilket dock inte skedde.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor