Annons

Olle Ludvigsson på sitt kontor i Bryssel.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ludvigsson: För mycket krigande på Europas arbetsmarknad

Olle Ludvigsson (S) anser att EU måste stärka de fackliga rättigheterna och ser en förebild i den skandinaviska modellen.

Europaportalen träffar alla svenska Europaparlamentariker för att se vad de har för sig och hur deras vision för EU ser ut. Nu har turen kommit till socialdemokraten Olle Ludvigsson.

Vad jobbar du med i Europaparlamentet under våren?

– Jag har arbetat med bland annat energiskattedirektivet, säger Olle Ludvigsson och syftar på det lagförslag som handlat om hur olika typer av bränslen ska beskattas.

En av de mer kontroversiella punkterna i direktivet handlade om att gradvis avveckla den skatteförmån som finns för diesel i de flesta EU-länder. Men EU-parlamentarikerna satte sig emot detta vid en omröstning i Strasbourg i april.

– För att nå våra miljömål måste vi söka olika lösningar för en förändring, säger Olle Ludvigsson som inte är nöjd med beslutet.

I sysselsättningsutskottet, där Olle Ludvigsson är ledamot, tar man under våren fram ett förslag till yttrande om utbildning och ska skicka en signal till medlemsländerna om att satsa på livslångt lärande.

– Inom industrin går tekniken så fort i dag att utbildningen i skolan inte räcker längre. Man måste hela tiden lära sig nytt för att hänga med, säger Olle Ludvigsson som har mer än 40 års erfarenhet som facklig representant inom bilindustrin.

En annan fråga som han just nu arbetar med handlar om att garantera alla EU-medborgare tillgång till ett bankkonto.

– I dag är 70 miljoner européer utan ett bankkonto och de är ofta fattiga och utslagna, säger Olle Ludvigsson.

– Den här gruppen människor är inte så attraktiva för banker så därför behövs detta. Tanken är att även de med dålig ekonomi ska kunna göra de nödvändigaste transaktionerna.

I förra veckan fick EU-kommissionens nya förslag om arbetsrätt skarp kritik av tolv medlemsländer med motiveringen att det strider mot strejkrätten.

– Det är vi glada över. Man ska inte lägga sig i de fackliga fri- och rättigheterna, säger Olle Ludvigsson som varit väldigt kritisk till förslaget.

Nu måste kommissionen antingen skriva om förslaget, skrota det eller välja att lägga fram det igen med en motiverande förklaring.

Vilken är den viktigaste frågan i Europa just nu?

– Att lösa den finansiella krisen, säger Olle Ludvigsson.

– Budgetdisciplin måste vi ha, det är bara att konstatera att många av ekonomierna är misskötta. Men det går inte bara att skära utan man måsta även investera och den diskussionen börjar komma upp nu.

Utöver den finansiella krisen ser han även en demokratisk kris.

– Vem är det som bestämmer i de här länderna med dålig ekonomi? Inte är det de folkvalda församlingarna utan det är herrar som är valda på bolagsstämmor.

Olle Ludvigsson menar att det är först när länderna har sin budget i balans som de folkvalda kan ta besluten och att det är därför han understryker vikten av budgetdisciplin.

Han pekar även på den rekordhöga arbetslösheten och då framför allt bland unga i EU.

– Det jag ser som det kanske absolut allvarligaste problemet – att få ungdomar i arbete igen, säger Olle Ludvigsson som ser en lösning i mer utbildning och en bättre matchning mellan de arbeten som faktiskt finns och de arbetslösa.

Om du fick bestämma, hur skulle då EU se ut om tio år?

– Då har vi ett mer socialdemokratiskt Europa med rättvisa, solidaritet och jämlikhet, säger Olle Ludvigsson som hoppas att vi då tagit oss igenom den ekonomiska krisen och åter börjat satsa på framtiden.

Han vill se investeringar i bland annat infrastruktur för att få igång tillväxten och öka konkurrenskraften.

– När Volvo kör i dag en lastbilshytt från Umeå till slutmontering i belgiska Gent krävs det tre lokbyten och en genomsnittshastighet på 30 kilometer i timmen, säger han.

Olle Ludvigsson påpekar att det behövs investeringar för att ställa om EU till en grön ekonomi och att det på det sättet även kommer att skapa många nya jobb. (Han vill även att den finansiella sektorn beskattas.)

Dessutom vill han trygga de fackliga fri- och rättigheterna och ser en möjlighet att applicera den skandinaviska modellen på arbetsmarknaden i andra medlemsländer.

– I dag är det för mycket krigande i Europa och det beror på att parterna inte har det inflytande de borde ha, säger Olle Ludvigsson och tillägger att han tror att den skandinaviska modellen för förhandlingar och avtal mellan arbetsgivare och löntagare även har en konkurrensfördel.

– Parter som har inflytande tar större ansvar. EU måste hitta en form för arbetsmarknaden som är vettig för båda parter.