Tidigare slovensk forskningskommissionär 2004-2010 och miljökommissionär 2010-2014.