Brittisk regeringsföreträdare: Vårt förslag bryter mot internationell rätt

8 september 2020

Det brittiska parlamentets underhus debatterade på tisdagen bland annat regeringens kommande förslag som enligt läckor riskerar att bryta internationell rätt genom att lagstifta bort delar av innehållet i utträdesavtalet med EU. Regeringens statssekreterare med ansvar för Nordirland, Brandon Lewis, bekräftade under debatten att förslaget kommer att bryta mot internationell rätt.

– Ja, detta bryter mot internationell rätt på ett mycket specifikt och begränsat sätt, sade Lewis som menade att Storbritannien, och andra länder, tidigare åsidosätt internationell rätt på liknande sätt. Förslaget väntas i morgon onsdag.