Miljöpartisten Isabella Lövin lämnade Europaparlamentet 3 oktober 2014 för att bli biståndsminister i Sveriges regering.

Innan satt hon sin andra mandatperiod i Europaparlamentet där hon valdes in 2009 och valdes om 2014. 

I valrörelsen 2014 sade Lövin att hon ville engagera sig mer i klimatfrågan kopplat till konsekvenser för havet i samband med att EU ska anta nya klimatmål för 2030.

– Alltså, vi pratar naturvetenskap nu, inte marknadsekonomi eller planekonomi. Man kan inte göra det till en ideologisk fråga. Ska vi hålla oss till tvågradersmålet [som världens ledare bestämt sig för man inte får överskrida] kan vi bara fortsätta i femton år med den utsläppstakt vi har i dag. Det betyder att vi måste sätta igång att ställa om samhället nu och lägga varje skattekrona, alla investeringsfonder, Europeiska investeringsbanken, pensionsfonderna - allt måste gå till att ställa om till förnyelsebart och vi måste låta oljan ligga kvar i marken, sade Isabella Lövin

Isabella Lövins dröm-EU ut om tio år:

– Det är ett EU som har ställt om till hundra procent förnybar energi och där tusentals nya och gamla företag blomstrar för att man fått satsa på den här omställningen. Att klimatångesten har släppt eftersom vi har gjort så gott vi kunnat. Även om vi fortfarande har massa miljöproblem kan vi beta av dem med en slags trygghet, att vi inte har den här känslan att vi är på väg mot undergången och ingenting spelar någon roll.

Uppdaterad 6 oktober 2014.

Hoppa till relaterade artiklar.