Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Tidigare svenska Europaparlamentariker

De svenska Europaparlamentarikerna bestod 2014-2019 av tjugo ledamöter från nio olika partier. Politikerna presenteras efter partiernas storleksordning och är de som satt i parlamentet i samband med EU-valet 2019. Det betyder att flera av politikerna inte suttit hela mandatperioden. Klicka på namnen för mer information.   

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor